26-02-05

In de kijker: Fratres Coniuncti

Neem eens een kijkje op de nieuwe webstek van de Fratres Coniuncti, de oudstudentenbond van de NSV!
 
http://www.fratres-coniuncti.tk
 
De Fratres Coniuncti is een vzw die de oud-studenten van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) herbergt. Ook niet NSV!'ers hebben reeds de rangen van de Fratres Coniuncti mogen vervoegen. Minstens 1 keer per maand hebben zij een activiteit, meestal verwijzend naar hun studentikoze jaren. Dit kan gaan van een nieuwjaarsreceptie tot een cantus of een activiteit van een bevriende vereniging.
 
Zeker een bezoekje waard!

12:30 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-05

Voorpost laat zien dat Vlamingen in Dilbeek nog steeds thuis zijn

 

Voorpost laat zien dat Vlamingen in Dilbeek nog steeds thuis zijn!

De campagne “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” loopt intussen bijna dertig jaar. Alhoewel, loopt ? De laatste jaren kan geen enkele Dilbeekse Vlaming zich van het idee ontdoen dat het scherp op dat vlak behoorlijk van de snee is. Het duidelijkste teken aan de wand van die evolutie is het grote campagnebord met de slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” dat vroeger op het dak van cultureel centrum De Westrand stond. Dat bord is immers verdwenen sinds 2001.

Toen werd het door het gemeentebestuur weggehaald onder het mom van herstellingswerkzaamheden aan het dak van het cultureel centrum. Het zou daar teruggeplaatst worden van zodra die werken voorbij waren. Maar de jaren gingen voorbij. En de werken gingen voorbij. En beloftes om het bord opnieuw te plaatsen gingen voorbij. Net zoals de data waarop het bord opnieuw zou geplaatst worden…

Nu eens was er geen geld, dan weer moesten er nieuwe werken verricht worden. Maar uiteindelijk raakte de inspiratie om uitvluchten te vinden op. En toen beloofde schepen Zelderloo (VLD) dat het bord teruggeplaatst zou worden tegen september 2004. Waarna hij het terugplaatsen uitstelde tot oktober 2004.

 Voorpost voerde daarom vandaag al voor de tweede keer actie om het bord terug op het dak van het CC De Westrand te krijgen. De eerste actie van 7 september 2004 leverde immers wél beloften op maar geen concrete resultaten.

Om onze argumenten kracht bij te zetten, trokken deze voormiddag een vijftigtal Voorpost-militanten in stoet vanuit Itterbeek naar het CC De Westrand. Aan de kop van de stoet werd een kleinere versie van het verdwenen bord meegedragen. Militanten verspreidden tijdens de optocht ook pamfletten in brievenbussen en onder ruitenwissers. Het bord “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” werd vervolgens voor het Cultureel Centrum in het gazon geplant waar het met enig vuurwerk werd ingehuldigd.

Vanzelfsprekend gaat het hier niet om een loutere symbolenstrijd. Voorpost wil met deze actie immers niet alleen het grote campagnebord terug op het dak van CC De Westrand krijgen, maar ook duidelijk maken dat het dringend nodig is de toenemende verfransing in Dilbeek en de rest van de Vlaamse Rand te bestrijden.

Voorpost neemt, zoals het hoort, in ieder geval het voortouw in deze strijd !

Zie ook: www.voorpost.org
20:09 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reimond Tollenaere; portret van een held

Tollenaere studeert van 1928 tot 1934 rechten aan de RUG. Hij is een radicaal aanhanger van politiek Groot-Nederland en verwerpt elk compromis met de Belgische staat. Als beursstudent in Duitsland in 1931 en 1932 komt hij in contact met het nationaal-socialisme en neemt hij een aantal nazileerstellingen over. Tollenaere is nog student wanneer VNV-leider Staf de Clercq hem in oktober 1933 benoemt tot propagandaleider van het VNV. Van meet af aan is het Tollenaeres bedoeling om het VNV een nationaal-socialistische en Groot-Nederlandse koers te laten varen. Hierdoor komt hij regelmatig in conflict met de gematigder strekking binnen de partij. In mei 1936 wordt hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij streeft naar een rechtse en antidemocratische beweging tegen een eventueel volksfront van socialisten en communisten.

Tollenaere wordt bij de Duitse inval gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd (10 mei 1940), maar op 21 juni bevrijd. In de zomer van 1940 spreekt hij zich uit voor een onvoorwaardelijke collaboratie en een nationaal-socialistische Germaanse statenbond. Groot-Nederland zou hierin als autonome staat een plaats vinden. In mei 1941 wordt hij de eerste commandant-generaal van de Dietsche Militie/ Zwarte Brigade van de Eenheidsbeweging-VNV. In augustus 1941 behoort hij tot de eerste lichting Vlaamse vrijwilligers die naar het oostfront vertrekken. Na zijn vertrek heeft Tollenaere geen invloed meer op de politieke koers van het VNV. Bij een van de eerste acties van het Vlaamsch Legioen sneuvelt hij. Zijn dood is een zware klap voor de Clercq die Tollenaere ziet als zijn opvolger.

 

Bron: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging


20:04 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |