25-12-04

Vlaams Belang Jongeren Dilbeek stellen voor: VBJ-treffen

De Vlaams Belang Jongeren Dilbeek vragen ons om hun volgende activiteit voor te stellen: VBJ-treffen

Op zaterdagavond 29 januari organiseren de Vlaams Belang Jongeren Dilbeek hun tweede VBJ-treffen en dit naar aanleiding van de verjaardagen van enkele bestuursleden, die elk een gratis vat geven. Eregast en spreker is dit jaar niemand minder dan de eerste voorzitter van de toenmalige Vlaams Blok Jongeren: Filip Dewinter.
 
Het treffen start om 20u in café De Koekeren te Sint-Martens-Bodegem.
 
Iedereen welkom!
 
Meer info: wouter.jeanfils@vbj.org

22:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-04

Vlaamse Jongeren Dilbeek distantiëren zich van GroenRechts

De ondraaglijke domheid van GroenRechts
Sommigen hebben reeds gehoord van het marginale groupuscule GroenRechts. Dit zootje ongeregeld (zo'n 7 man sterk) komt soms naar een activiteit van een Vlaams-nationalistische organisatie. Zij fleuren manifestaties soms op met hun meelijwekkende aanwezigheid en hun marginale kledijkeuze. 'Verpesten' is hier echter een beter woord. Het eerste zinnige woord uit de mond van één van hun militanten moet nog worden opgemerkt. Is een acuut gebrek aan intellectueel vermogen een vereiste om hun rangen te mogen vervoegen?
GroenRechts dweept met godbetert de Partij Van De Dieren en noemt zichzelf ecologisch rechts. Het inhoudelijke van hun verhaal is onbegrijpbaar voor elk rationaal denkend persoon.
Zo ook donderdag 16 december. GroenRechts was met 3 militanten aanwezig op de betoging van het Comité NTT tegen de toetreding van Turkije in de E.U. Ze werden de hele tijd gefilmd door een cameraploeg. Het is bekend dat de media die beelden dan de wereld instuurt als zijnde 'representatief voor de Vlaamse Beweging'.
De Vlaamse Jongeren Dilbeek wensen er op te duiden dat GroenRechts NIET representatief is voor de Vlaamse Beweging, noch voor één van zijn vele organisaties. Wij roepen GroenRechts op om zich dan ook niet meer te vertonen op evenementen van andere organisaties, teneinde de Vlaamse Beweging niet steeds in diskrediet te brengen. De Vlaamse Beweging heeft immers wél een boodschap!

15:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-04

"Vlaams" kartel steunt Franstalige annexatie van de Rand

Onlangs stelde Brussels minister-voorzitter Charles Picqué in het weekblad “Le Journal du Mardi” dat hij nadenkt over het einde van België, hiertoe gedwongen door de verkiezingssuccessen van het Vlaams Belang. Op zich goed nieuws uiteraard, wij denken daar al veel langer dan vandaag over na. Voor de minister-voorzitter zou het weliswaar onaanvaardbaar zijn dat Brussel zou deel uitmaken van het onafhankelijke Vlaanderen.
Maar Picqué stelde het nog veel scherper. In ware oorlogstaal stelde hij: “Denkt Vlaanderen nu werkelijk dat het onafhankelijk kan worden en zowel Brussel ALS ZIJN RAND behouden? Dat is toch surrealistisch.”.
Daarom wou ondergetekende van minister-voorzitter Picqué vernemen of dit standpunt effectief een standpunt is dat door zijn hele regering gedeeld wordt – Vlaamse meerderheidspartijen incluis.

In zijn antwoord bevestigde Picqué in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat de Brusselse regering inderdaad verplicht is een aantal hypotheses te onderzoeken, en dat één van die werkhypotheses inderdaad de verdere uitbreiding van het Brusselse grondgebied is.

Noch Guy Vanhengel (VLD), noch Pascal Smet (SPa), noch Brigitte Grouwels (CD&V-NVA) vond het nodig om dit van op de regeringsbanken te ontkennen of tegen te spreken.

Blijkbaar is het Vlaams Belang de enige Vlaamse partij in Brussel die gekant is tegen een annexatie van de Vlaamse Rand door Brussel.


Frédéric Erens
Brussels Volksvertegenwoordiger

09:46 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gedicht van de leider

ALLEEN DE WELVAART VAN MIJN
VOLK HEEFT MIJ GEDREVEN.

HET ZAL ALTIJD MIJN HOOGSTE
ROEM ZIJN, DAT IK MIJ NIMMER
LATEN LEIDEN HEB DOOR PER-
SOONLIJKE BELANGEN, DOCH DOOR
DE HOOGERE LIEFDE VOOR EN DE
TROUW AAN MIJN VOLK.
IK WEET DAT ARBEIDEN VOOR
MIJN VOLK ARBEIDEN IS VOOR
GOD, EN IK BEN FIER DAT OP
HET OGENBLIK DAT IK DEN
HARDEN VLAAMSCHEN KOP ZAL
NEERLEGGEN, MEN VAN MIJ ZAL
KUNNEN GETUIGEN : "HIJ HEEFT
NIET VOOR NIETS GELEEFD".

Staf De Clercq

09:34 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-12-04

Allen op post!!

Allen op post!
 
Neen aan de toetreding van Turkije aan de EU!

 
Meer info: info@europa-europees.org

16:51 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |