23-11-04

Voorpostactie: Dilbeek, waar Vlaming THUIS zijn...

 

Dilbeek, waar Vlamingen THUIS zijn ...

Voorpost voerde op zaterdag 20 november aktie aan CC De Westrand

Met de slogan "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" wordt in Dilbeek al jaren het Nederlandstalig karakter van de gemeente benadrukt. Dilbeek heeft immers altijd al een belangrijke voortrekkersrol vervuld in de Vlaamse strijd tegen de verbrusseling en in het verzet tegen het agressieve Franstalige imperialisme.
Deze slogan siert menig bord op de toegangswegen naar Dilbeek. Tot voor enige jaren stond op het dak van het cultureel centrum De Westrand een immens campagnebord met dezelfde krachtige slagzin. Stond, inderdaad, want sinds 2001 werd het bord weggehaald: het dak van het cultureel centrum moest hersteld worden en het bord zelf was in slechte staat. Na 3 jaar gelanterfanter en getreuzel werd dit bord met de bekende slogan nog altijd niet teruggeplaatst, hoewel in 2001 werd beweerd dat het weghalen slechts van tijdelijke aard zou zijn.
In de voorbije twee jaar werd in de gemeenteraad nochtans geregeld door raadsleden van Vlaams Blok en N-VA aangedrongen om dit bord zo snel mogelijk terug te plaatsen. Allerlei redenen - de ene al beter dan de andere - werden aangehaald om het plaatsen van een nieuw campagnebord steeds weer uit te stellen: geen geld, bijkomende herstellings- of onderhoudswerken, ... Eerder dit jaar beloofde schepen Walter Zelderloo (VLD) dat het bord er in september zou komen. September werd oktober. Eind oktober beloofde de schepen dat het voor het einde van het jaar zou teurggeplaatst worden.
Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat sommigen hopen dat de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" stilaan maar zeker volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen. Het is immers al lang geen publiek geheim meer dat burgemeester Stefaan Platteau (VLD) bij verkiezingen ook rekent op de stemmen van de Franstaligen uit Dilbeek en dus niet erg geneigd is om het Vlaamse karakter van Dilbeek te benadrukken. Nochtans werd de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuiszijn" in 1976 bedacht n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het al duidelijk dat heel wat Franstaligen in Dilbeek kwamen wonen en zich weigerden aan te passen aan het Vlaamse karakter van de gemeente. Deze actie van Dilbeek werd een voorbeeld voor heel wat andere gemeenten die ook te maken hadden met de verfransingsdruk en die de slogan overnamen. Een aantal gemeenten verfransten zodanig en de bekende slogan verdween. Dilbeek heeft deze slogan altijd behouden en dat moet zo blijven.
Voor Voorpost voldoende redenen om aktie te voeren aan het CC De Westrand. Een spandoek werd onrold op het dak van De Westrand. Aan de bezoekers van de boerenmarkt werden pamfletten uitgedeeld waarin Voorpost in naam van al die Dilbeekse Vlamingen die dit niet langer pikken, van het gemeentebestuur een duidelijk antwoord eist op de vraag wanneer het - echte - campagnebord wordt teruggeplaatst. Dilbeek is altijd al het symbool geweest voor de Vlaamse strijd in onze provincie, en dat moet zo blijven!

http://www.voorpost.org


09:20 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

België's dood is Vlaanderens brood

Monarchie rijmt niet op democratie!

Met belangstelling heeft Voorpost kennis genomen van de toespraak van eerste minister Verhofstadt naar aanleiding van Koningsdag op 15 november.

Volgens Verhofstadt is het 175 jarig bestaan van België een feit waar de koninklijke familie, net als alle Belgen, fier op mogen zijn.

 Dat de koninklijke familie feest viert lijkt ons nogal logisch gezien de miljoenen euro’s die de onderdanen mogen ophoesten tot het veraangenamen van het koninklijke leven.

Wij Vlamingen hebben echter helemaal geen reden om te feesten omwille van 175 jaar België. Wel integendeel. Reeds 175 jaar moet Vlaanderen vechten voor zijn rechten.

Reeds 175 jaar verdwijnen miljarden Vlaamse euro’s naar Wallonië.

 Met een ongenadige repressie trachtte de belgische staat de Vlaamse beweging uit te schakelen. België stuurt zijn officiële ”zonen “ uit over de hele wereld om overal de vrede en de verzoening te prediken maar een verzoenend gebaar naar de eigen bevolking toe in de vorm van amnestie is teveel gevraagd. Stelletje hypocrieten.

 Verder tracht men, tegen de wil van de Vlaamse bevolking, ons de multiculturele samenleving door de strot te duwen.

 Dankzij de Belgische staat neemt de verdere verfransing van Brussel en Vlaams Brabant altijd maar toe. Het zit er aan te komen dat voor de splitsing van Brussel- Halle Vilvoorde de Vlamingen opnieuw een prijs zullen mogen betalen.

 175 jaar België betekent 175 jaar achteruitstelling en vernedering van Vlaanderen.

Samen met tal van Vlaamse verenigingen zal Voorpost van 2005 dan ook een anti-Belgisch actiejaar maken.

Er komt een zwartboek België, pamfletten voor scholieren en studenten, anti- Belgische affiches zullen de muren kleuren en Belgische feestelijkheden zullen geboycot worden.

België’s dood is Vlaanderens brood.

Vlaanderen onafhankelijk.

Bron: www.voorpost.org

08:44 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-11-04

Vlamingen, kom in het verzet!

Op 9 november werd het Vlaams Blok veroordeeld wegens racisme. Hiermee heeft de Belgische Staat (lees: de PS en zijn marionetten) gekregen wat ze wouden: het monddood maken van een Vlaams-Nationalistische partij die 1 miljoen kiezers vertegenwoordigt. Het Paleis/Le Palais zal tevreden zijn van zijn adepten!
 
Het is een schande voor de democratie dat een politieke partij wordt veroordeeld (en de facto verboden) omwille van hun programma. Dat hun programma de grootste groep kiezers van Vlaanderen vertegenwoordigt, maakt het geheel nog beangstigender.
 
De Vlaamse Jongeren Dilbeek roepen alle Vlamingen op om zich hiertegen te verzetten. Dit kan niet, dit mag niet! Het moet gedaan zijn dat Waalse partijen ons de wet dicteren.
 
Het is de morele plicht van elke Vlaming om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op de opvolger van het Vlaams Blok!
 
Tevens roepen wij alle N-VA'ers op om zich aan te sluiten bij de strijd die het Vlaams Blok levert, en zal blijven leveren, tegen het Belgische establishment en al zijn tentakels.
 
Vlamingen, kom in het verzet!13:06 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-04

Betoging NSV!

De Nationalistische Studentenvereniging, kortweg NSV, organiseren op 2 december hun jaarlijkse betoging. Dit keer gaat de jaarlijkse betoging door in Gent met als thema: Turkije behoort niet tot de EU!
 
Zoals steeds zal de NSV kunnen rekenen op de onverdraagzaamheid van links en extreem-links. Deze zullen de NSV proberen te beletten te betogen, hetgeen hen uiteraard niet zal lukken. Betogen is voor iedereen een democratisch recht, behalve voor de linkse wereldverbeteraars.
 
(1 raad aan hen: als het zoveel beter is in pakweg Cuba, waarom emigreer je dan niet?)
 
Hier dus een warme oproep om aanwezig te zijn op de betoging van de NSV! Zij zijn één van de weinige studentenverenigingen die durven invaren tegen de stroom van de politieke correctheid.
 
2 december: allen naar Gent! NSV hou zee!
 
21:22 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Colloqium TeKoS : Turkije in de EU?

TeKoS vraagt ons hun volgende activiteit mee te delen. Het is een colloqium over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Meer info vindt u op de webstek http://www.identiteit.org
 
Allen daarheen!


21:04 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |