23-11-04

Voorpostactie: Dilbeek, waar Vlaming THUIS zijn...

 

Dilbeek, waar Vlamingen THUIS zijn ...

Voorpost voerde op zaterdag 20 november aktie aan CC De Westrand

Met de slogan "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" wordt in Dilbeek al jaren het Nederlandstalig karakter van de gemeente benadrukt. Dilbeek heeft immers altijd al een belangrijke voortrekkersrol vervuld in de Vlaamse strijd tegen de verbrusseling en in het verzet tegen het agressieve Franstalige imperialisme.
Deze slogan siert menig bord op de toegangswegen naar Dilbeek. Tot voor enige jaren stond op het dak van het cultureel centrum De Westrand een immens campagnebord met dezelfde krachtige slagzin. Stond, inderdaad, want sinds 2001 werd het bord weggehaald: het dak van het cultureel centrum moest hersteld worden en het bord zelf was in slechte staat. Na 3 jaar gelanterfanter en getreuzel werd dit bord met de bekende slogan nog altijd niet teruggeplaatst, hoewel in 2001 werd beweerd dat het weghalen slechts van tijdelijke aard zou zijn.
In de voorbije twee jaar werd in de gemeenteraad nochtans geregeld door raadsleden van Vlaams Blok en N-VA aangedrongen om dit bord zo snel mogelijk terug te plaatsen. Allerlei redenen - de ene al beter dan de andere - werden aangehaald om het plaatsen van een nieuw campagnebord steeds weer uit te stellen: geen geld, bijkomende herstellings- of onderhoudswerken, ... Eerder dit jaar beloofde schepen Walter Zelderloo (VLD) dat het bord er in september zou komen. September werd oktober. Eind oktober beloofde de schepen dat het voor het einde van het jaar zou teurggeplaatst worden.
Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat sommigen hopen dat de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" stilaan maar zeker volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen. Het is immers al lang geen publiek geheim meer dat burgemeester Stefaan Platteau (VLD) bij verkiezingen ook rekent op de stemmen van de Franstaligen uit Dilbeek en dus niet erg geneigd is om het Vlaamse karakter van Dilbeek te benadrukken. Nochtans werd de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuiszijn" in 1976 bedacht n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het al duidelijk dat heel wat Franstaligen in Dilbeek kwamen wonen en zich weigerden aan te passen aan het Vlaamse karakter van de gemeente. Deze actie van Dilbeek werd een voorbeeld voor heel wat andere gemeenten die ook te maken hadden met de verfransingsdruk en die de slogan overnamen. Een aantal gemeenten verfransten zodanig en de bekende slogan verdween. Dilbeek heeft deze slogan altijd behouden en dat moet zo blijven.
Voor Voorpost voldoende redenen om aktie te voeren aan het CC De Westrand. Een spandoek werd onrold op het dak van De Westrand. Aan de bezoekers van de boerenmarkt werden pamfletten uitgedeeld waarin Voorpost in naam van al die Dilbeekse Vlamingen die dit niet langer pikken, van het gemeentebestuur een duidelijk antwoord eist op de vraag wanneer het - echte - campagnebord wordt teruggeplaatst. Dilbeek is altijd al het symbool geweest voor de Vlaamse strijd in onze provincie, en dat moet zo blijven!

http://www.voorpost.org


09:20 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.