26-09-04

Kippenfestijn Vlaams Blok Dilbeek

De lokale afdeling van het Vlaams Blok te Dilbeek vroeg ons om volgende activiteit mee te delen. Zoals steeds geven wij graag gehoord aan een oproep van een Vlaamsgezinde partij!
 
 

Vlaams Blok Dilbeek
Nodigt u uit op haar
 
Kippenfestijn
 
Op zaterdag 16 oktober 2004
vanaf 18u00 te Trefcentrum Solleveld
Solleveld 2, Sint-Martens-Bodegem
 
Meer info:
Dirk Van Hoegaerden   0475/55.11.90

13:15 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Herdenking Staf De Clerq: een onverhoopt succes

Maar liefst 347 Vlamingen zakten zondagmorgen af naar Kester om er de herdenking van Staf De Clercq bij te wonen. De herdenking werd georganiseerd door Voorpost en stond in het teken van de 120ste verjaardag van Staf De Clercq. Er waren toespraken van Bob Maes, de stichter van de VMO, en van Johan Van Slambrouck, voorzitter van Voorpost. Het geheel werd afgesloten met de drie nationale liederen. Ook de Vlaamse Jongeren Dilbeek waren aanwezig op dit gebeuren. Wij willen Voorpost bedanken voor dit schitterende initiatief. De geschiedenis dient om te leren uit fouten, maar mag nooit verloochend worden!
 
Staf De Clercq, wapenbroeder, Hou Zee!!
 

 
 

 
 
Ik had een wapenbroeder,
een beter vond men niet.
De trommel sloeg ten strijde,
hij ging aan mijnze zijde.
Al zingend 't zegelied!
11:00 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-09-04

Vlamingen op post: herdenking Staf De Clercq

Staf de Clercqherdenking

11 uur aan het gedynamiteerde graf  op de Kesterheide te Gooik.

Ter gelegenheid van de 120ste geboortedag van Staf De Clercq organiseert Voorpost een herdenking voor deze voormalige leider van het V.N.V. (Vlaams Nationaal Verbond).

Als leider van de toenmalige Vlaams-nationale partij stond hij in de vooroorlogse periode en tijdens de oorlogsjaren voor zeer zware verantwoordelijkheden. Hij heeft keuzes moeten maken, die, achteraf bekeken, makkelijk kunnen bekritiseert worden. Maar wij van Voorpost vinden dat geschiedenis schrijven achteraf wat te gemakkelijk is.

Staf De Clercq was  is en blijft één van de onzen! Met fouten? Dat zal wel. Met gebreken? Zeer zeker. Maar Staf De Clercq  was een Vlaams-nationalist die het beste wenste voor zijn volk en daarnaar, in eerlijke overtuiging, heeft gehandeld.

Wij van Voorpost zijn geen Nazi’s, geen neo Nazi’s en geen facisten. Wij zijn niet blijven hangen in de jaren dertig, en zij die denken dat ze in 2004 nog altijd de kramp moeten krijgen in hun rechterarm, zijn bij ons aan het verkeerde adres.

Maar wij van Voorpost wensen ook niemand te verloochenen die in moeilijke omstandigheden de Vlaams-nationale anti-belgische strijd heeft gestreden.

Daarom deze Staf De Clercq herdenking.

Het woord zal o.m. gevoerd worden door Bob Maes stichter van de V.M.O.

Na de plechtigheid aan het gedynamiteerde grafmonument van Staf De Clercq wordt er ook de gelegenheid geboden om een broodjesmaaltijd , soep, koffie of  een gekoelde drank te nuttigen.
Ter gelegenheid van de herdenking is tevens er een mooie pin ontworpen, (zie foto hiernaast) die u ter plekke voor 3 € kan aanschaffen.

 

Er worden bussen voorzien voor de Staf De Clerqherdenking:
inschrijven kan u op volgende adressen

Antwerpen - 9u.00 uur Berchem-kerk.
Inschrijven bij Karin: 03 2271984 of e-postadres: karin.moller@skynet.be

Roeselare -    8u.10 lokaal Gezelle
Inschrijven Gezelle 051 245412

Brugge - 8u.50 achterkant station Brugge
Inschrijven Kurt 0497 299726

Gent - 9u.40 overpoortstraat < St.Pietersplein
Inschrijven Kurt 0497 299726

Prijs : 5 euro

Bron en meer info: www.voorpost.org


10:42 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-04

Turkije in de E.U.? Neen, bedankt!!

Comité N.T.T

.Het comité 'Nee tegen Turkije' stelt zich tot doel om de discussie rond de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie aan te zwengelen. In deze discussie zal het comité pleiten voor de uitsluiting van Tukije van het E.U.-lidmaatschap. Het comité zal via deze webstek de pers en het publiek op de hoogte houden van haar activiteiten.

http://www.europa-europees.org

Hiernaast vindt u de affiches van onze regionale meeting waar ook de Vlaamse Jongeren Dilbeek aan deelnemen.


09:30 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geen samenwerking met communisten!


Samenwerking Dilbeek-China? Neen, bedankt!
 
Blauwe clown Platteau heeft in zijn zoveelse vlaag van zinsverbijstering (dit is tegenwoordig meer regel dan uitzondering) alweer een lumineus idee uit zijn burgemeestershoed getoverd.
 
Terwijl de bevolking wakker ligt van thema's zoals werkgelegenheid, mobiliteit, veiligheid en vreemdelingenproblematiek heeft Platteau (Stéphane voor de vrienden) het licht gezien. Hij wil namelijk een samenwerking aangaan met een Chinese miljoenenstad. Heeft Platteau een chinese deerne aan de haak geslaan, is hij bekeerd tot het communisme, of wil hij gewoon wat aandacht na zijn grandioze afgang van juni jongstleden? Kardinaal Joos mag het weten.
 
Indien deze plannen zullen doorgaan, kunnen Platteau en zijn blauwe hofnarren en FDF-symptahisanten alvast op een grote tegencampagne rekenen.
 
Geen samenwerking met communisten!

08:41 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-04

Vlaams Blok Jongeren manifesteren zich op De Gordel

DILBEEK - In Dilbeek waren de Vlaams Blok Jongeren prominent aanwezig. Zij kwamen hun steun betuigen aan de burgemeesters die actie voerden voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. «We willen de burgemeesters aanmoedigen zodat ze ook de daad bij het woord gaan voegen», zei Jörgen Noens van de Vlaams Blok Jongeren. Overigens kwam het tot een kleine woordenwisseling tussen de Vlaams Blokkers en de unionistische jongeren van de B.U.B. die de Blokkers ervan beschuldigden hun Belgische vlag gestolen te hebben.

Het Laatste Nieuws, pagina 15, 84 woorden – Verbeken Marino
 
De Vlaamse Jongeren Dilbeek, die uiteraard ook aanwezig waren, willen de Vlaams Blok Jongeren feliciteren voor deze knappe actie.
 
Ook een speciale vermelding voor de VBJ'er die de Belgische vod kon bemachtigen!
 
Dilbeek Vlaams!

12:54 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marc Spruyt valt door de mand!

‘Onafhankelijke liefhebber’ Marc Spruyt blijkt ABVV-stafmedewerker!

 

 

Het is momenteel wat stil rond Marc Spruyt, maar als hij binnenkort weer zijn zoveelste anti-Vlaams Blok-boek schrijft, dan zal je hem gegarandeerd zien in alle duidingsprogramma’s van de VRT.  Spruyt wordt dan steevast opgevoerd als ‘onafhankelijke Vlaams Blok-kenner’.  Spruyt zelf heeft er alle belang bij die ‘onafhankelijke’ schijn hoog te houden;  op zijn eigen website (‘Blokwatch’) vind je over zijn beroepsactiviteit niets terug, en in een vraaggesprek met het extreem-linkse SAP snottert hij: ‘Overigens, voor wat de media betreft, leven we in de trieste situatie dat (…) geen enkele journalist van uit zijn directie een ernstige omkadering krijgt om zulk onderzoek te doen. Ikzelf doe dit puur uit ‘liefhebberij’ en moet dus zelf al die informatie quasi alleen vergaren.’

 

Spruyt dus als ‘liefhebber’ die ocharme zonder enige ondersteuning, na een noeste dagtaak van 9 tot 17 uur, ook nog eens ’s avonds het boze Vlaams Blok moet trachten te ontmaskeren…  Maar helaas, zoals wel vaker gebeurt spreekt links de waarheid niet.

 

Op de website van een club die LINX+ heet (www.culturelecentrale.be) kan je een brochuurtje bestellen tegen het Vlaams Blok, geschreven door Marc Spruyt.  Op de website wordt Spruyt nog enkel als ‘auteur’ aangeduid, maar in het voorwoord van de brochure zelf wordt Spruyt aangeduid als ‘stafmedewerker van LINX+’.  Datzelfde LINX+ stelt zich op de website voor als ‘de cultuurorganisatie verbonden met het ABVV’.  Spruyt heeft bij LINX+ blijkbaar wel wat in de pap te brokken, want op een linkse site (http://robelders.write2me.nl) meldt hij in het gastenboek ‘dat hij de links op de website van LINX+ heeft aangepast.’  Spruyt is dus niet onafhankelijk, hij werkt voor de socialistische zuil, met name voor het ABVV.   Daar wordt hij dus betaald als stafmedewerker door de socialisten om anti-Vlaams Blok-schrijfsels te produceren, die dan onder het mom van ‘wetenschappelijke objectiviteit’ via de bevriende media (VRT, De Morgen) gepresenteerd worden. 

 

Grappig detail:  op de website van LINX+, waarvan Spruyt dus zelf zegt dat hij de links kan aanpassen, kan je bij ‘boeken en brochures’ het boek van Spruyt zelf bestellen, ‘wat het Vlaams Blok verzwijgt.’  En dat aan nauwelijks 5 euro, in plaats van de oorspronkelijke 19,78 euro!  Blijkbaar is Spruyt met een stapeltje onverkochte exemplaren blijven zitten…   

 

Bron: http://rechtsnationaal.skynetblogs.be/
12:42 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-04

Dilbeek = Vlaamse gemeente!

1 beeld zegt zoveel meer dan 1000 woorden!

Wij lenen onze webstek met veel plezier voor alle informatie of foto's die getuigen van de niet aflatende hardnekkigheid van vlaams nationale groeperingen om Dilbeek te vrijwaren van franstalige vervuiling.

Flamingant, vlaams-nationalist, Voorpostmilitant, VBJ er, VVB er, NV-A er ,TAKtivist, stuur uw actiefoto's naar het bekende adres vlaamsejongerendilbeek@hotmail.com en wij geven met veel plezier ruchtbaarheid aan jullie inzet. Wij wensen de onbekende Flamingant die ons deze foto stuurde alsvast te bedanken!


Omdat het kan omdat het moet .. Dilbeek Vlaams!!

Vlaamse Jongeren Dilbeek : Vlaand'ren immer trouw!!

Noot: Gelieve al uw foto's anoniem naar ons te versturen. De Vlaamse Jongeren Dilbeek hoeven het wie en wat van een actie niet te weten. De Vlaamse Jongeren Dilbeek behouden zich het recht voor om opgestuurde foto's niet te publiceren.
Belangrijk: om misverstanden uit te sluiten, gelieve ook het adres van de plaats van de actie te vermelden!
13:52 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-04

Wat Wals is, vals is, slaat al dood!

Union des Francophones: opkrassen!!!
 
De verfransing van Dilbeek en de uitbreiding van Brussel is een feit. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons daarbij neerleggen. In Dilbeek verenigen de Vlaamse Jongeren Dilbeek militanten van verschillende actiegroepen in 1 Vlaams front. Voorpost, Vlaams Blok Jongeren en de VVB hebben de handen in elkaar geslagen om nog massaler de Franstalige arrogantie te bekampen. Al enkele jaren is er, onder impuls van enkele Vlaamsgezinde Dilbekenaars, een steeds groter wordende gemotiveerde groep actief om het Vlaamse karakter van Dilbeek te benadrukken en te verdedigen. De Vlaamse Jongeren Dilbeek profileren zich op verschillende gebieden, zoals in de gemeenteraad en de verschillende commissies, maar ook in de wijken, op straat, onder de mensen.
De Franskiljonse vijand kan hier uiteraard niet om lachen, doch dat zal ons worst wezen! Ze mogen gerust weten dat ze in Dilbeek niet welkom zijn met hun voorstellen om van Dilbeek een tweetalige gemeente te maken en andere van deze nonsens.
De Vlaamse Jongeren Dilbeek, en al zijn bevriende groeperingen zullen blijven de Franskiljons het leven zuur maken! En ja, ze mogen gerust gaan klagen bij hun goede blauwe vriend burgemeester Platteau. Platteau, de opportunistische smurf, is eigenlijk een karikatuur van zichzelf. Hij zal het niet nalaten frans te spreken als hem dat electoraal uitkomt, maar staat wel vooraan in de kijker bij de betogingen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voor ons is hij een weke mossel, en hij zal het geweten hebben in 2006!
 
Dat we de Dilbeekse Franskiljons ergeren blijkt uit onderstaande verwijzing. Het is een webstek, gemaakt door een UF-gemeenteraadslid van Dilbeek, over het Vlaams Blok te Dilbeek. Kijk en geniet!!
 
http://membres.lycos.fr/dilbeekgb/
 
Dilbeek = Vlaamse Rand = Vlaams!!
Franskiljons, pas u aan of verhuis!! NU!!20:09 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |