26-08-04

Verzwegen misdaden: de repressie door de Belgische Staat

Wat de Belgische Staat verzwijgt...
 
Na de Tweede Wereldoorlog speelden zich in België ongekende gruweltaferelen af. Deze taferelen worden tot op de dag van vandaag niet ontkend, maar wel volkomen doodgezwegen door de Belgische Staat. De geschiedenisboeken berichten er niet over en ook via de media hoort men zelden of nooit een woord over deze mensonterende praktijken, georaniseerd door het verzet: de repressie.
 
Op de volgende webstek vindt u enkele verhalen, geschreven door mensen die ermee te maken hadden. Merk op dat tienduizenden families deze gruwel hebben moeten ondergaan. De Belgische Staat en zijn toenmalige repressietroepen van de rijkswacht en het verzet organiseerden op grote schaal  massaverkrachtingen, plunderingen, moorden, e.d.
Veel van deze 'helden van het verzet' waren in feite notoire lafaards, die de situatie misbruikten om zich te vergrijpen aan jonge meisjes, kinderen en vrouwen, en zichzelf te bedienen door plunderingen en moorden. Ook de toenmalige krijgsauditeurs spelen hierin een schandelijke en laffe rol.
 
De verhalen die u kan lezen op onderstaande webstek zijn echt. We waarschuwen ervoor dat ze schokkend en mensonwaardig zijn.
 
De verzwegen misdaden van het Belgische regime: http://home.tiscali.be/sterikabv/tofrom03.htm...

 
De bovenstaande foto toont hoe een weerloze vrouw word vernederd en mishandeld door een 'ware held' van het verzet. Deze schurken hebben duizenden moorden en verkrachtingen op hun geweten.


20:14 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-04

Vlaams Jongeren Dilbeek naar IJzerwake

Op vrijdagmorgen vertrokken we vanuit Dilbeek richting Steenstrate. We zouden er meehelpen bij de opbouw van de IJzerwake, de grootste Vlaams-Nationalistische bijeenkomst in Vlaanderen.
Na onze tenten opgesteld te hebben op de camping, gingen we Diksmuide verkennen. Daar krioelde het van de militairen die deelnamen aan de '4-daagse van de IJzer'. Op een welgemeend 'België barst' van 1 van onze militanten staken er enkele van hen hun duim op. Je ziet maar; Vlaams-nationalisten vind je overal.
Rond 19u waren we uitgenodigd op braai van de Vlaams Blok Jongeren van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hiervoor danken we Jörgen Noens,de arrondissementele VBJ-voorzitter en zijn kompanen. De avond werd afgesloten met een gratis vat naar aanleiding van de verjaardag van een militant van Voorpost Kempen.
'Kempenland, aan de Dietse kroon', werd meer dan eens uit volle borst ingezet.
Zaterdagmorgen om 10u werden we verwacht op de weide van de IJzerwake. Daar wachtte ons een ganse dag noeste arbeid. Stoelen plaatsen, muziek opstellen, tenten, podia, vlaggen, ... kortom alles wat nodig was om er een geslaagde IJzerwake van te maken.
De dag werd afgesloten met de Kameraadschapsavond van Voorpost. Een volle zaal met de de nodige cantussfeer en menig glaasje gerstenat zorgde voor een opperbeste stemming tussen de talrijk aanwezig Vlaams-Nationalisten.
En dan de grote dag: zondag 22 augustus: IJZERWAKE
Het zou een onvergetelijke dag worden die nog lang zal nazinderen in de hoofden van menig vlaamsgezinde.
Meer dan 5000 personen; 1000 meer dan de vorige editie, (ter vergelijking: de IJzerbedevaart haalde slechts 2500 man vorig jaar) waren afgezakt naar Steenstrate.
De boodschappen waren duidelijk: de onmiddelijke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de stopzetting van de inquisitie tegen Vlaams-Nationalisten en de aloude, niet-aflatende eis: België Barst! en Vlaanderen Onafhankelijk!
Moe maar voldaan keerden we na de opkuis terug naar de camping. Er werd nog wat nagepraat met de vrienden, maar iedereen was zo moe van het weekend dat vroeg de wol werd opgezocht.
Maandagmorgen keerden we terug naar huis, met weer een pak vol mooie momenten die op het netvlies gebrand staan.
De conclusie van de Vlaamse Jongeren Dilbeek was duidelijk: Dilbeek is een broeinest van Vlaams-Nationalisten! Op de IJzerwake zelf waren maar liefst 32 VJD'ers aanwezig!
Volgend jaar doen we nog beter en zullen we nog beter ons best doen om de IJzerwake te maken tot wat hij is: 1 groot Vlaams-Nationalistisch alternatief!
 
Vlaanderen groot! België dood! Hou Zee!

12:54 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-08-04

Gezamenlijke uitstap naar Monsterjam

Gezamelijke uitstap Vlaams Blok Jongeren Dilbeek, Voorpost Dilbeek en Vlaamse Jongeren Dilbeek
 
Hou je van ronkende motoren, brullende uitlaten en blitse machines? Zorg dan dat je erbij bent!
Op zondag 12 september 2004 is er een gezamenlijke uitstap gepland met VBJ Dilbeek, Voorpost Dilbeek en Vlaamse Jongeren Dilbeek. naar Monsterjam te Antwerpen!
 
Dilbeek...Jongeren...Vlaams...de perfecte combinatie!

10:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-08-04

Persbericht Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek:

Een milieuvriendelijk Dilbeek, ook onze zorg!

Cartomills is een bedrijf,dat mits een bijzonder plan van aanleg een tiental jaren geleden, erkent is als industriegebied,maar weliswaar aansluit aan een uitgebreide woonzone in Groot-Bijgaarden.


Het dossier dat door de gemeente werd ingediend is door de de provincie aanvaard. Vreemd, omdat dit dossier wel uitlegt over welke producten het gaat,hoeveel er wordt opgeslagen,welke de gevaren zijn van die producten enz,... maar niets zegt over de manier waarop die producten opgeslagen worden, hoe de opslagruimte wordt ingericht, hoe de toevoer gebeurt, en vooral, niets vermeld over de hoeveelheid producten die reeds opgeslagen is!

Uit het dossier blijkt wel dat het bedrijf op zeer regelmatige basis overlegt met de brandweer en op basis van dit overleg een stappenplan heeft uitgewerkt, teneinde in orde te zijn met de vereisten qua brandveiligheid.Dit stappenplan is vooral gericht op de interne veiligheid, en niet op de veiligheid buiten het bedrijf. Daarenboven blijkt ook uit het verslag van de brandweer dat op dit moment de watertoevoer ontoereikend is, zelfs voor de uitbreiding!

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek verwacht van de gemeente,alvorens een vergunning toe te kennen, ijzersterke garanties te verkrijgen van de firma,om zowel voor de werknemers, als voor de omwonenden de veiligheid te kunnen garanderen,alsook de last tot een minimum te beperken.

Met last bedoelen we geluids-licht-en geurhinder.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek stelden, bij monde van gemeenteraadslid Dirk Van Hoegaerden, de volgende vragen aan de burgemeester en schepencollege:

1) Hoeveel van dergelijke producten worden er nu reeds opgeslagen?
2) Is de brandweer en de firma voorbereid op incidenten? Welke maatregelen worden op dat moment genomen door het personeel en door de omwonenden? Moeten de omwonenden betrokken worden bij het opstellen van een rampenplan?
3) Wat gebeurt er indien
Formaldehyde vrijkomt in grote hoeveelheden?
4)
Op welke manier en in welke ruimte worden deze producten opgeslagen?
5) Hoe en met welke frequentie gebeurt de aanvoer van de opgeslagen producten?
6)
Verhoogt de geluidshinder door het plaatsen van een gasbrander?

Een hele boterham,en de burgemeester zal ons schriftelijk antwoorden.Uit de talrijke opkomst van het publiek werd zeer positief gereageerd op de dossierkennis van het Vlaams Blok.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek zullen dit dossier van nabij blijven volgen en de Dilbeekse bevolking op de hoogte houden.

Voor een Vlaams en milieuvriendelijk Dilbeek, dit is ook onze bekommernis!


Joris Pison
Perswoordvoerder Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Meer info: vbj_dilbeek@pandora.be

15:57 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-04

21 augustus: kameraadschapsavond Voorpost

Op 21 augustus, op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost een kameraadschapsavond.
Deze avond is enkel op uitnodiging.
 
Voor meer info: oranje@belgacom.net
 
Met Voorpost in 't offensief!!
http://www.voorpost.org
 

13:52 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het is bijna zover... IJzerwake!

3de IJZERWAKE:
“Vlaanderen in Europa, Vrij en onafhankelijk!


 
 • Eucharistieviering voorgegaan door pater Aernouts
 • Muzikale inleiding door Piston
 • Vlaggenparade
 • Toespraak voorzitter Johan Vanslambrouck
 • Vlaanderen gedenkt: dodenherdenking met bloemenhulde
 • Groet Zuid-Vlaming
 • Visuele uitbeelding Vlaanderen in Europa
 • Optreden Hexa
 • VNJ-kapel
 • Jeugdspreker Fré Pas
 • Eed van trouw
 • Nationale liederen

Met medewerking van Erik Verstraete (bindteksten), het Scheldekoor, Emiel Hullebroeckkoor, Gust Teugels (samenzang), Hans Schoofs en Elke Heylen (voordracht bindteksten)

De vzw IJzerwake nodigt alle organisaties uit die zich scharen achter het fronterstestament ‘Nooit meer oorlog, Zelfbestuur en Godsvrede’ op de 3de IJzerwake en om deel te nemen aan de bloemenhulde en vlaggenparade. De IJzerwake wordt traditioneel voorafgegaan door een eucharistieviering.

 

Wees aanwezig op deze grootste Vlaamse strijdmeeting, het enige echte alternatief!
13:20 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goed werk van de Dilbeekse politie!

19 illegalen uit bos geplukt!


Dilbeek.- In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juli 2004 zijn tijdens de operatie Parkingstorm 19 illegalen aangetroffen. Ze verstopten zich in een bos langs de E40 in Groot-Bijgaarden.

De wegpolitie van Oost-Vlaanderen en Brabant heeft in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juli 2004 verschillende parkings gecontroleerd langs de autosnelwegen. De controles kaderen in de operatie Parkingstorm, die sinds november 2002 loopt. Doel van de operatie: het opsporen van illegalen in en diefstallen van vrachtwagens. De controles worden meerdere malen per maand uitgevoerd.
Vorige nacht konden bij een eerste controle door de wegpolitie Brabant in Groot-Bijgaarden twee personen vluchten. Na de controle van de parkings in Wetteren en Drongen heeft de wegpolitie opnieuw de parking in Groot-Bijgaarden gecontroleerd. Daar vonden de agenten in het nabijgelegen bos 19 illegalen - vier Vietnamezen en vijftien Indiërs.
De illegalen zijn ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor één minderjarige wordt nagegaan welke maatregelen genomen kunnen worden, de anderen hebben het bevel gekregen het grondgebied te verlaten.

 
Alweer een goede actie van de Dilbeekse politie! Deze acties zijn broodnodig. Steeds vaker immers teisteren asielzoekers de parking te Groot-Bijgaarden. Diefstallen en dergelijke zijn dan ook niet ver weg. De Vlaamse Jongeren Dilbeek steunen dit goed initiatief; als het goed is, zeggen we het ook.

12:07 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |