14-08-04

Persbericht Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek:

Een milieuvriendelijk Dilbeek, ook onze zorg!

Cartomills is een bedrijf,dat mits een bijzonder plan van aanleg een tiental jaren geleden, erkent is als industriegebied,maar weliswaar aansluit aan een uitgebreide woonzone in Groot-Bijgaarden.


Het dossier dat door de gemeente werd ingediend is door de de provincie aanvaard. Vreemd, omdat dit dossier wel uitlegt over welke producten het gaat,hoeveel er wordt opgeslagen,welke de gevaren zijn van die producten enz,... maar niets zegt over de manier waarop die producten opgeslagen worden, hoe de opslagruimte wordt ingericht, hoe de toevoer gebeurt, en vooral, niets vermeld over de hoeveelheid producten die reeds opgeslagen is!

Uit het dossier blijkt wel dat het bedrijf op zeer regelmatige basis overlegt met de brandweer en op basis van dit overleg een stappenplan heeft uitgewerkt, teneinde in orde te zijn met de vereisten qua brandveiligheid.Dit stappenplan is vooral gericht op de interne veiligheid, en niet op de veiligheid buiten het bedrijf. Daarenboven blijkt ook uit het verslag van de brandweer dat op dit moment de watertoevoer ontoereikend is, zelfs voor de uitbreiding!

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek verwacht van de gemeente,alvorens een vergunning toe te kennen, ijzersterke garanties te verkrijgen van de firma,om zowel voor de werknemers, als voor de omwonenden de veiligheid te kunnen garanderen,alsook de last tot een minimum te beperken.

Met last bedoelen we geluids-licht-en geurhinder.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek stelden, bij monde van gemeenteraadslid Dirk Van Hoegaerden, de volgende vragen aan de burgemeester en schepencollege:

1) Hoeveel van dergelijke producten worden er nu reeds opgeslagen?
2) Is de brandweer en de firma voorbereid op incidenten? Welke maatregelen worden op dat moment genomen door het personeel en door de omwonenden? Moeten de omwonenden betrokken worden bij het opstellen van een rampenplan?
3) Wat gebeurt er indien
Formaldehyde vrijkomt in grote hoeveelheden?
4)
Op welke manier en in welke ruimte worden deze producten opgeslagen?
5) Hoe en met welke frequentie gebeurt de aanvoer van de opgeslagen producten?
6)
Verhoogt de geluidshinder door het plaatsen van een gasbrander?

Een hele boterham,en de burgemeester zal ons schriftelijk antwoorden.Uit de talrijke opkomst van het publiek werd zeer positief gereageerd op de dossierkennis van het Vlaams Blok.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek zullen dit dossier van nabij blijven volgen en de Dilbeekse bevolking op de hoogte houden.

Voor een Vlaams en milieuvriendelijk Dilbeek, dit is ook onze bekommernis!


Joris Pison
Perswoordvoerder Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Meer info: vbj_dilbeek@pandora.be

15:57 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.