21-07-04

Frank Vanhecke over de Vlaamse regeringsvorming

SPLITSING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE NA VERKIEZINGEN NIET BELANGRIJK MEER

OPNIEUW WOORDBREUK BIJ DE TRADITIONELE PARTIJEN

De Vlaamse regeringsonderhandelingen hebben duidelijk last van enkele communautaire angels. De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is daar de belangrijkste van.

Maar het valt op dat de verkiezingen van 13 juni alweer een tijdje achter ons liggen, want de traditionele partijen komen stuk voor stuk terug op de boude uitspraken die ze terzake deden in volle verkiezingscampagne. De splitsing van BHV was toen hoogst prioritair.

Vandaag blijkt die roerende eensgezindheid over dit dossier ver weg. Voor de verkiezingen zegden zowel Steve Stevaert als Karel De Gucht dat de splitsing niet naar het Forum mocht gaan, dat die er snel moest komen en desnoods met een eenzijdige Vlaamse meerderheid in het federale parlement, zonder er een prijs voor te betalen.

Vandaag slikken Stevaert en De Gucht hun woorden in. Stevaert heeft plots de alarmbelprocedure ontdekt dat de val van paars zou betekenen. Ook de N-VA van Geert Bourgeois is vergeten dat voor hen de splitsing een feit moest zijn vooraleer de N-VA zou toetreden tot de Vlaamse regering.

De woordbreuk is met andere woorden bezig. De splitsing van het kiesarrondissement BHV is al lang niet meer prioritair.

Het Vlaams Blok eist ook dat de Vlaamse partijen woord houden en nu de splitsing doorvoeren. De wetsvoorstellen ter zake liggen immers nog altijd klaar in de Kamer. Wie zei ook alweer dat het “maar vijf minuten hoeft te duren”?

Het Vlaams Blok herinnert er trouwens aan dat de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde slechts het zichtbare topje van de communautaire ijsberg is. Het dossier van de reusachtige miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië (o.m. door de Waalse misbruiken in de sociale zekerheid) moet onmiddellijk op de Vlaamse agenda geplaatst worden.

Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Blok

20:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.