26-02-05

In de kijker: Fratres Coniuncti

Neem eens een kijkje op de nieuwe webstek van de Fratres Coniuncti, de oudstudentenbond van de NSV!
 
http://www.fratres-coniuncti.tk
 
De Fratres Coniuncti is een vzw die de oud-studenten van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV!) herbergt. Ook niet NSV!'ers hebben reeds de rangen van de Fratres Coniuncti mogen vervoegen. Minstens 1 keer per maand hebben zij een activiteit, meestal verwijzend naar hun studentikoze jaren. Dit kan gaan van een nieuwjaarsreceptie tot een cantus of een activiteit van een bevriende vereniging.
 
Zeker een bezoekje waard!

12:30 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-02-05

Voorpost laat zien dat Vlamingen in Dilbeek nog steeds thuis zijn

 

Voorpost laat zien dat Vlamingen in Dilbeek nog steeds thuis zijn!

De campagne “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” loopt intussen bijna dertig jaar. Alhoewel, loopt ? De laatste jaren kan geen enkele Dilbeekse Vlaming zich van het idee ontdoen dat het scherp op dat vlak behoorlijk van de snee is. Het duidelijkste teken aan de wand van die evolutie is het grote campagnebord met de slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” dat vroeger op het dak van cultureel centrum De Westrand stond. Dat bord is immers verdwenen sinds 2001.

Toen werd het door het gemeentebestuur weggehaald onder het mom van herstellingswerkzaamheden aan het dak van het cultureel centrum. Het zou daar teruggeplaatst worden van zodra die werken voorbij waren. Maar de jaren gingen voorbij. En de werken gingen voorbij. En beloftes om het bord opnieuw te plaatsen gingen voorbij. Net zoals de data waarop het bord opnieuw zou geplaatst worden…

Nu eens was er geen geld, dan weer moesten er nieuwe werken verricht worden. Maar uiteindelijk raakte de inspiratie om uitvluchten te vinden op. En toen beloofde schepen Zelderloo (VLD) dat het bord teruggeplaatst zou worden tegen september 2004. Waarna hij het terugplaatsen uitstelde tot oktober 2004.

 Voorpost voerde daarom vandaag al voor de tweede keer actie om het bord terug op het dak van het CC De Westrand te krijgen. De eerste actie van 7 september 2004 leverde immers wél beloften op maar geen concrete resultaten.

Om onze argumenten kracht bij te zetten, trokken deze voormiddag een vijftigtal Voorpost-militanten in stoet vanuit Itterbeek naar het CC De Westrand. Aan de kop van de stoet werd een kleinere versie van het verdwenen bord meegedragen. Militanten verspreidden tijdens de optocht ook pamfletten in brievenbussen en onder ruitenwissers. Het bord “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn” werd vervolgens voor het Cultureel Centrum in het gazon geplant waar het met enig vuurwerk werd ingehuldigd.

Vanzelfsprekend gaat het hier niet om een loutere symbolenstrijd. Voorpost wil met deze actie immers niet alleen het grote campagnebord terug op het dak van CC De Westrand krijgen, maar ook duidelijk maken dat het dringend nodig is de toenemende verfransing in Dilbeek en de rest van de Vlaamse Rand te bestrijden.

Voorpost neemt, zoals het hoort, in ieder geval het voortouw in deze strijd !

Zie ook: www.voorpost.org
20:09 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Reimond Tollenaere; portret van een held

Tollenaere studeert van 1928 tot 1934 rechten aan de RUG. Hij is een radicaal aanhanger van politiek Groot-Nederland en verwerpt elk compromis met de Belgische staat. Als beursstudent in Duitsland in 1931 en 1932 komt hij in contact met het nationaal-socialisme en neemt hij een aantal nazileerstellingen over. Tollenaere is nog student wanneer VNV-leider Staf de Clercq hem in oktober 1933 benoemt tot propagandaleider van het VNV. Van meet af aan is het Tollenaeres bedoeling om het VNV een nationaal-socialistische en Groot-Nederlandse koers te laten varen. Hierdoor komt hij regelmatig in conflict met de gematigder strekking binnen de partij. In mei 1936 wordt hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. Hij streeft naar een rechtse en antidemocratische beweging tegen een eventueel volksfront van socialisten en communisten.

Tollenaere wordt bij de Duitse inval gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd (10 mei 1940), maar op 21 juni bevrijd. In de zomer van 1940 spreekt hij zich uit voor een onvoorwaardelijke collaboratie en een nationaal-socialistische Germaanse statenbond. Groot-Nederland zou hierin als autonome staat een plaats vinden. In mei 1941 wordt hij de eerste commandant-generaal van de Dietsche Militie/ Zwarte Brigade van de Eenheidsbeweging-VNV. In augustus 1941 behoort hij tot de eerste lichting Vlaamse vrijwilligers die naar het oostfront vertrekken. Na zijn vertrek heeft Tollenaere geen invloed meer op de politieke koers van het VNV. Bij een van de eerste acties van het Vlaamsch Legioen sneuvelt hij. Zijn dood is een zware klap voor de Clercq die Tollenaere ziet als zijn opvolger.

 

Bron: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging


20:04 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-12-04

Vlaams Belang Jongeren Dilbeek stellen voor: VBJ-treffen

De Vlaams Belang Jongeren Dilbeek vragen ons om hun volgende activiteit voor te stellen: VBJ-treffen

Op zaterdagavond 29 januari organiseren de Vlaams Belang Jongeren Dilbeek hun tweede VBJ-treffen en dit naar aanleiding van de verjaardagen van enkele bestuursleden, die elk een gratis vat geven. Eregast en spreker is dit jaar niemand minder dan de eerste voorzitter van de toenmalige Vlaams Blok Jongeren: Filip Dewinter.
 
Het treffen start om 20u in café De Koekeren te Sint-Martens-Bodegem.
 
Iedereen welkom!
 
Meer info: wouter.jeanfils@vbj.org

22:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-04

Vlaamse Jongeren Dilbeek distantiëren zich van GroenRechts

De ondraaglijke domheid van GroenRechts
Sommigen hebben reeds gehoord van het marginale groupuscule GroenRechts. Dit zootje ongeregeld (zo'n 7 man sterk) komt soms naar een activiteit van een Vlaams-nationalistische organisatie. Zij fleuren manifestaties soms op met hun meelijwekkende aanwezigheid en hun marginale kledijkeuze. 'Verpesten' is hier echter een beter woord. Het eerste zinnige woord uit de mond van één van hun militanten moet nog worden opgemerkt. Is een acuut gebrek aan intellectueel vermogen een vereiste om hun rangen te mogen vervoegen?
GroenRechts dweept met godbetert de Partij Van De Dieren en noemt zichzelf ecologisch rechts. Het inhoudelijke van hun verhaal is onbegrijpbaar voor elk rationaal denkend persoon.
Zo ook donderdag 16 december. GroenRechts was met 3 militanten aanwezig op de betoging van het Comité NTT tegen de toetreding van Turkije in de E.U. Ze werden de hele tijd gefilmd door een cameraploeg. Het is bekend dat de media die beelden dan de wereld instuurt als zijnde 'representatief voor de Vlaamse Beweging'.
De Vlaamse Jongeren Dilbeek wensen er op te duiden dat GroenRechts NIET representatief is voor de Vlaamse Beweging, noch voor één van zijn vele organisaties. Wij roepen GroenRechts op om zich dan ook niet meer te vertonen op evenementen van andere organisaties, teneinde de Vlaamse Beweging niet steeds in diskrediet te brengen. De Vlaamse Beweging heeft immers wél een boodschap!

15:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-04

"Vlaams" kartel steunt Franstalige annexatie van de Rand

Onlangs stelde Brussels minister-voorzitter Charles Picqué in het weekblad “Le Journal du Mardi” dat hij nadenkt over het einde van België, hiertoe gedwongen door de verkiezingssuccessen van het Vlaams Belang. Op zich goed nieuws uiteraard, wij denken daar al veel langer dan vandaag over na. Voor de minister-voorzitter zou het weliswaar onaanvaardbaar zijn dat Brussel zou deel uitmaken van het onafhankelijke Vlaanderen.
Maar Picqué stelde het nog veel scherper. In ware oorlogstaal stelde hij: “Denkt Vlaanderen nu werkelijk dat het onafhankelijk kan worden en zowel Brussel ALS ZIJN RAND behouden? Dat is toch surrealistisch.”.
Daarom wou ondergetekende van minister-voorzitter Picqué vernemen of dit standpunt effectief een standpunt is dat door zijn hele regering gedeeld wordt – Vlaamse meerderheidspartijen incluis.

In zijn antwoord bevestigde Picqué in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement dat de Brusselse regering inderdaad verplicht is een aantal hypotheses te onderzoeken, en dat één van die werkhypotheses inderdaad de verdere uitbreiding van het Brusselse grondgebied is.

Noch Guy Vanhengel (VLD), noch Pascal Smet (SPa), noch Brigitte Grouwels (CD&V-NVA) vond het nodig om dit van op de regeringsbanken te ontkennen of tegen te spreken.

Blijkbaar is het Vlaams Belang de enige Vlaamse partij in Brussel die gekant is tegen een annexatie van de Vlaamse Rand door Brussel.


Frédéric Erens
Brussels Volksvertegenwoordiger

09:46 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gedicht van de leider

ALLEEN DE WELVAART VAN MIJN
VOLK HEEFT MIJ GEDREVEN.

HET ZAL ALTIJD MIJN HOOGSTE
ROEM ZIJN, DAT IK MIJ NIMMER
LATEN LEIDEN HEB DOOR PER-
SOONLIJKE BELANGEN, DOCH DOOR
DE HOOGERE LIEFDE VOOR EN DE
TROUW AAN MIJN VOLK.
IK WEET DAT ARBEIDEN VOOR
MIJN VOLK ARBEIDEN IS VOOR
GOD, EN IK BEN FIER DAT OP
HET OGENBLIK DAT IK DEN
HARDEN VLAAMSCHEN KOP ZAL
NEERLEGGEN, MEN VAN MIJ ZAL
KUNNEN GETUIGEN : "HIJ HEEFT
NIET VOOR NIETS GELEEFD".

Staf De Clercq

09:34 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-12-04

Allen op post!!

Allen op post!
 
Neen aan de toetreding van Turkije aan de EU!

 
Meer info: info@europa-europees.org

16:51 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-11-04

Voorpostactie: Dilbeek, waar Vlaming THUIS zijn...

 

Dilbeek, waar Vlamingen THUIS zijn ...

Voorpost voerde op zaterdag 20 november aktie aan CC De Westrand

Met de slogan "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" wordt in Dilbeek al jaren het Nederlandstalig karakter van de gemeente benadrukt. Dilbeek heeft immers altijd al een belangrijke voortrekkersrol vervuld in de Vlaamse strijd tegen de verbrusseling en in het verzet tegen het agressieve Franstalige imperialisme.
Deze slogan siert menig bord op de toegangswegen naar Dilbeek. Tot voor enige jaren stond op het dak van het cultureel centrum De Westrand een immens campagnebord met dezelfde krachtige slagzin. Stond, inderdaad, want sinds 2001 werd het bord weggehaald: het dak van het cultureel centrum moest hersteld worden en het bord zelf was in slechte staat. Na 3 jaar gelanterfanter en getreuzel werd dit bord met de bekende slogan nog altijd niet teruggeplaatst, hoewel in 2001 werd beweerd dat het weghalen slechts van tijdelijke aard zou zijn.
In de voorbije twee jaar werd in de gemeenteraad nochtans geregeld door raadsleden van Vlaams Blok en N-VA aangedrongen om dit bord zo snel mogelijk terug te plaatsen. Allerlei redenen - de ene al beter dan de andere - werden aangehaald om het plaatsen van een nieuw campagnebord steeds weer uit te stellen: geen geld, bijkomende herstellings- of onderhoudswerken, ... Eerder dit jaar beloofde schepen Walter Zelderloo (VLD) dat het bord er in september zou komen. September werd oktober. Eind oktober beloofde de schepen dat het voor het einde van het jaar zou teurggeplaatst worden.
Wij kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat sommigen hopen dat de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn" stilaan maar zeker volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen. Het is immers al lang geen publiek geheim meer dat burgemeester Stefaan Platteau (VLD) bij verkiezingen ook rekent op de stemmen van de Franstaligen uit Dilbeek en dus niet erg geneigd is om het Vlaamse karakter van Dilbeek te benadrukken. Nochtans werd de campagne "Dilbeek, waar Vlamingen thuiszijn" in 1976 bedacht n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. Toen was het al duidelijk dat heel wat Franstaligen in Dilbeek kwamen wonen en zich weigerden aan te passen aan het Vlaamse karakter van de gemeente. Deze actie van Dilbeek werd een voorbeeld voor heel wat andere gemeenten die ook te maken hadden met de verfransingsdruk en die de slogan overnamen. Een aantal gemeenten verfransten zodanig en de bekende slogan verdween. Dilbeek heeft deze slogan altijd behouden en dat moet zo blijven.
Voor Voorpost voldoende redenen om aktie te voeren aan het CC De Westrand. Een spandoek werd onrold op het dak van De Westrand. Aan de bezoekers van de boerenmarkt werden pamfletten uitgedeeld waarin Voorpost in naam van al die Dilbeekse Vlamingen die dit niet langer pikken, van het gemeentebestuur een duidelijk antwoord eist op de vraag wanneer het - echte - campagnebord wordt teruggeplaatst. Dilbeek is altijd al het symbool geweest voor de Vlaamse strijd in onze provincie, en dat moet zo blijven!

http://www.voorpost.org


09:20 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

België's dood is Vlaanderens brood

Monarchie rijmt niet op democratie!

Met belangstelling heeft Voorpost kennis genomen van de toespraak van eerste minister Verhofstadt naar aanleiding van Koningsdag op 15 november.

Volgens Verhofstadt is het 175 jarig bestaan van België een feit waar de koninklijke familie, net als alle Belgen, fier op mogen zijn.

 Dat de koninklijke familie feest viert lijkt ons nogal logisch gezien de miljoenen euro’s die de onderdanen mogen ophoesten tot het veraangenamen van het koninklijke leven.

Wij Vlamingen hebben echter helemaal geen reden om te feesten omwille van 175 jaar België. Wel integendeel. Reeds 175 jaar moet Vlaanderen vechten voor zijn rechten.

Reeds 175 jaar verdwijnen miljarden Vlaamse euro’s naar Wallonië.

 Met een ongenadige repressie trachtte de belgische staat de Vlaamse beweging uit te schakelen. België stuurt zijn officiële ”zonen “ uit over de hele wereld om overal de vrede en de verzoening te prediken maar een verzoenend gebaar naar de eigen bevolking toe in de vorm van amnestie is teveel gevraagd. Stelletje hypocrieten.

 Verder tracht men, tegen de wil van de Vlaamse bevolking, ons de multiculturele samenleving door de strot te duwen.

 Dankzij de Belgische staat neemt de verdere verfransing van Brussel en Vlaams Brabant altijd maar toe. Het zit er aan te komen dat voor de splitsing van Brussel- Halle Vilvoorde de Vlamingen opnieuw een prijs zullen mogen betalen.

 175 jaar België betekent 175 jaar achteruitstelling en vernedering van Vlaanderen.

Samen met tal van Vlaamse verenigingen zal Voorpost van 2005 dan ook een anti-Belgisch actiejaar maken.

Er komt een zwartboek België, pamfletten voor scholieren en studenten, anti- Belgische affiches zullen de muren kleuren en Belgische feestelijkheden zullen geboycot worden.

België’s dood is Vlaanderens brood.

Vlaanderen onafhankelijk.

Bron: www.voorpost.org

08:44 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-11-04

Vlamingen, kom in het verzet!

Op 9 november werd het Vlaams Blok veroordeeld wegens racisme. Hiermee heeft de Belgische Staat (lees: de PS en zijn marionetten) gekregen wat ze wouden: het monddood maken van een Vlaams-Nationalistische partij die 1 miljoen kiezers vertegenwoordigt. Het Paleis/Le Palais zal tevreden zijn van zijn adepten!
 
Het is een schande voor de democratie dat een politieke partij wordt veroordeeld (en de facto verboden) omwille van hun programma. Dat hun programma de grootste groep kiezers van Vlaanderen vertegenwoordigt, maakt het geheel nog beangstigender.
 
De Vlaamse Jongeren Dilbeek roepen alle Vlamingen op om zich hiertegen te verzetten. Dit kan niet, dit mag niet! Het moet gedaan zijn dat Waalse partijen ons de wet dicteren.
 
Het is de morele plicht van elke Vlaming om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op de opvolger van het Vlaams Blok!
 
Tevens roepen wij alle N-VA'ers op om zich aan te sluiten bij de strijd die het Vlaams Blok levert, en zal blijven leveren, tegen het Belgische establishment en al zijn tentakels.
 
Vlamingen, kom in het verzet!13:06 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-04

Betoging NSV!

De Nationalistische Studentenvereniging, kortweg NSV, organiseren op 2 december hun jaarlijkse betoging. Dit keer gaat de jaarlijkse betoging door in Gent met als thema: Turkije behoort niet tot de EU!
 
Zoals steeds zal de NSV kunnen rekenen op de onverdraagzaamheid van links en extreem-links. Deze zullen de NSV proberen te beletten te betogen, hetgeen hen uiteraard niet zal lukken. Betogen is voor iedereen een democratisch recht, behalve voor de linkse wereldverbeteraars.
 
(1 raad aan hen: als het zoveel beter is in pakweg Cuba, waarom emigreer je dan niet?)
 
Hier dus een warme oproep om aanwezig te zijn op de betoging van de NSV! Zij zijn één van de weinige studentenverenigingen die durven invaren tegen de stroom van de politieke correctheid.
 
2 december: allen naar Gent! NSV hou zee!
 
21:22 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Colloqium TeKoS : Turkije in de EU?

TeKoS vraagt ons hun volgende activiteit mee te delen. Het is een colloqium over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Meer info vindt u op de webstek http://www.identiteit.org
 
Allen daarheen!


21:04 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-04

1 beeld zegt zoveel meer dan 1000 woorden

Gedaan met betalen: adieu aan de Walen!

13:54 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cyaankali voor het FDF!

Op 9 oktober organiseerde het fransdolle en anti-vlaamse FDF een autokaravaan om te protesteren tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Onder impuls van Voorpost werd er in een mum van tijd een tegenactie op touw gezet. Gesteund door verscheidene volksvertegenwoordigers bouwden de Voorposters een menselijke dam tegen de franskiljonse herrieschoppers. Het resultaat was duidelijk: de autokaravaan was gestopt en moest onverrichter zake terugkeren, daar zij niet in Vlaams-Brabant geraakten. Opzet gelukt, en het FDF mag gerust zijn: elke provocatie van hunentwege zal worden beantwoord op een correcte manier zoals het een goede en fiere Vlaming betaamt!
 
Franse ratten: rol uw matten!
 
Klik op onderstaande verwijzing voor een verslag en foto's op de Voorpost-webstek:
http://www.voorpost.org/totaal.htm

13:53 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-04

Vlaams Blok Jongeren stellen voor: www.chegevaar.info

Momenteel loopt de film 'The Motorcycle Diaries' in onze bioscopen. Daarin wordt een romantisch beeld opgehangen van een episode uit Ernesto 'Che' Guevara's jeugd. Die romantiek is misleidend. De echte Che Guevara was een gewetenloze marxistische extremist. Naar aanleiding van deze film starten de Vlaams Blok Jongeren een campagne.

Guevara sloot zich als jonge bourgeois aan bij het leger van Castro, en viel meteen op door zijn wreedheid: een jonge guerrillastrijder in zijn colonne, die wat voedsel had gestolen, werd meteen gefusilleerd. Hij was voorstander van een totaal autoritair gezag, maar stuitte aanvankelijk nog op weerstand van meer democratisch gezinde commandanten. Na de stalinistische zuiveringen werd hij met veel plezier verantwoordelijke van de Cabana-gevangenis, waar hij oordeelde over leven en dood, met vele tientallen executies tot gevolg.

Als minister leefde hij luxueus, maar ruïneerde de centrale bank en legde zo mede de grondslag voor Cuba's armoede. Hij bedacht een systeem van 'heropvoeding via dwangarbeid'; Tienduizenden Cubanen maakten reeds kennis met zijn concentratiekampen. Hij was dogmatisch, koud en onverdraagzaam, en bekende: 'ik kan geen vriend zijn met iemand die mijn ideeën niet deelt'. Toen hij zelfs Castro op de heupen begon te werken vertrok hij om elders de dictatuur te promoten, waarbij hij omkwam.

Meer info: http://www.chegevaar.info


14:43 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-09-04

Kippenfestijn Vlaams Blok Dilbeek

De lokale afdeling van het Vlaams Blok te Dilbeek vroeg ons om volgende activiteit mee te delen. Zoals steeds geven wij graag gehoord aan een oproep van een Vlaamsgezinde partij!
 
 

Vlaams Blok Dilbeek
Nodigt u uit op haar
 
Kippenfestijn
 
Op zaterdag 16 oktober 2004
vanaf 18u00 te Trefcentrum Solleveld
Solleveld 2, Sint-Martens-Bodegem
 
Meer info:
Dirk Van Hoegaerden   0475/55.11.90

13:15 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Herdenking Staf De Clerq: een onverhoopt succes

Maar liefst 347 Vlamingen zakten zondagmorgen af naar Kester om er de herdenking van Staf De Clercq bij te wonen. De herdenking werd georganiseerd door Voorpost en stond in het teken van de 120ste verjaardag van Staf De Clercq. Er waren toespraken van Bob Maes, de stichter van de VMO, en van Johan Van Slambrouck, voorzitter van Voorpost. Het geheel werd afgesloten met de drie nationale liederen. Ook de Vlaamse Jongeren Dilbeek waren aanwezig op dit gebeuren. Wij willen Voorpost bedanken voor dit schitterende initiatief. De geschiedenis dient om te leren uit fouten, maar mag nooit verloochend worden!
 
Staf De Clercq, wapenbroeder, Hou Zee!!
 

 
 

 
 
Ik had een wapenbroeder,
een beter vond men niet.
De trommel sloeg ten strijde,
hij ging aan mijnze zijde.
Al zingend 't zegelied!
11:00 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-09-04

Vlamingen op post: herdenking Staf De Clercq

Staf de Clercqherdenking

11 uur aan het gedynamiteerde graf  op de Kesterheide te Gooik.

Ter gelegenheid van de 120ste geboortedag van Staf De Clercq organiseert Voorpost een herdenking voor deze voormalige leider van het V.N.V. (Vlaams Nationaal Verbond).

Als leider van de toenmalige Vlaams-nationale partij stond hij in de vooroorlogse periode en tijdens de oorlogsjaren voor zeer zware verantwoordelijkheden. Hij heeft keuzes moeten maken, die, achteraf bekeken, makkelijk kunnen bekritiseert worden. Maar wij van Voorpost vinden dat geschiedenis schrijven achteraf wat te gemakkelijk is.

Staf De Clercq was  is en blijft één van de onzen! Met fouten? Dat zal wel. Met gebreken? Zeer zeker. Maar Staf De Clercq  was een Vlaams-nationalist die het beste wenste voor zijn volk en daarnaar, in eerlijke overtuiging, heeft gehandeld.

Wij van Voorpost zijn geen Nazi’s, geen neo Nazi’s en geen facisten. Wij zijn niet blijven hangen in de jaren dertig, en zij die denken dat ze in 2004 nog altijd de kramp moeten krijgen in hun rechterarm, zijn bij ons aan het verkeerde adres.

Maar wij van Voorpost wensen ook niemand te verloochenen die in moeilijke omstandigheden de Vlaams-nationale anti-belgische strijd heeft gestreden.

Daarom deze Staf De Clercq herdenking.

Het woord zal o.m. gevoerd worden door Bob Maes stichter van de V.M.O.

Na de plechtigheid aan het gedynamiteerde grafmonument van Staf De Clercq wordt er ook de gelegenheid geboden om een broodjesmaaltijd , soep, koffie of  een gekoelde drank te nuttigen.
Ter gelegenheid van de herdenking is tevens er een mooie pin ontworpen, (zie foto hiernaast) die u ter plekke voor 3 € kan aanschaffen.

 

Er worden bussen voorzien voor de Staf De Clerqherdenking:
inschrijven kan u op volgende adressen

Antwerpen - 9u.00 uur Berchem-kerk.
Inschrijven bij Karin: 03 2271984 of e-postadres: karin.moller@skynet.be

Roeselare -    8u.10 lokaal Gezelle
Inschrijven Gezelle 051 245412

Brugge - 8u.50 achterkant station Brugge
Inschrijven Kurt 0497 299726

Gent - 9u.40 overpoortstraat < St.Pietersplein
Inschrijven Kurt 0497 299726

Prijs : 5 euro

Bron en meer info: www.voorpost.org


10:42 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-09-04

Turkije in de E.U.? Neen, bedankt!!

Comité N.T.T

.Het comité 'Nee tegen Turkije' stelt zich tot doel om de discussie rond de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie aan te zwengelen. In deze discussie zal het comité pleiten voor de uitsluiting van Tukije van het E.U.-lidmaatschap. Het comité zal via deze webstek de pers en het publiek op de hoogte houden van haar activiteiten.

http://www.europa-europees.org

Hiernaast vindt u de affiches van onze regionale meeting waar ook de Vlaamse Jongeren Dilbeek aan deelnemen.


09:30 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geen samenwerking met communisten!


Samenwerking Dilbeek-China? Neen, bedankt!
 
Blauwe clown Platteau heeft in zijn zoveelse vlaag van zinsverbijstering (dit is tegenwoordig meer regel dan uitzondering) alweer een lumineus idee uit zijn burgemeestershoed getoverd.
 
Terwijl de bevolking wakker ligt van thema's zoals werkgelegenheid, mobiliteit, veiligheid en vreemdelingenproblematiek heeft Platteau (Stéphane voor de vrienden) het licht gezien. Hij wil namelijk een samenwerking aangaan met een Chinese miljoenenstad. Heeft Platteau een chinese deerne aan de haak geslaan, is hij bekeerd tot het communisme, of wil hij gewoon wat aandacht na zijn grandioze afgang van juni jongstleden? Kardinaal Joos mag het weten.
 
Indien deze plannen zullen doorgaan, kunnen Platteau en zijn blauwe hofnarren en FDF-symptahisanten alvast op een grote tegencampagne rekenen.
 
Geen samenwerking met communisten!

08:41 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-04

Vlaams Blok Jongeren manifesteren zich op De Gordel

DILBEEK - In Dilbeek waren de Vlaams Blok Jongeren prominent aanwezig. Zij kwamen hun steun betuigen aan de burgemeesters die actie voerden voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. «We willen de burgemeesters aanmoedigen zodat ze ook de daad bij het woord gaan voegen», zei Jörgen Noens van de Vlaams Blok Jongeren. Overigens kwam het tot een kleine woordenwisseling tussen de Vlaams Blokkers en de unionistische jongeren van de B.U.B. die de Blokkers ervan beschuldigden hun Belgische vlag gestolen te hebben.

Het Laatste Nieuws, pagina 15, 84 woorden – Verbeken Marino
 
De Vlaamse Jongeren Dilbeek, die uiteraard ook aanwezig waren, willen de Vlaams Blok Jongeren feliciteren voor deze knappe actie.
 
Ook een speciale vermelding voor de VBJ'er die de Belgische vod kon bemachtigen!
 
Dilbeek Vlaams!

12:54 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marc Spruyt valt door de mand!

‘Onafhankelijke liefhebber’ Marc Spruyt blijkt ABVV-stafmedewerker!

 

 

Het is momenteel wat stil rond Marc Spruyt, maar als hij binnenkort weer zijn zoveelste anti-Vlaams Blok-boek schrijft, dan zal je hem gegarandeerd zien in alle duidingsprogramma’s van de VRT.  Spruyt wordt dan steevast opgevoerd als ‘onafhankelijke Vlaams Blok-kenner’.  Spruyt zelf heeft er alle belang bij die ‘onafhankelijke’ schijn hoog te houden;  op zijn eigen website (‘Blokwatch’) vind je over zijn beroepsactiviteit niets terug, en in een vraaggesprek met het extreem-linkse SAP snottert hij: ‘Overigens, voor wat de media betreft, leven we in de trieste situatie dat (…) geen enkele journalist van uit zijn directie een ernstige omkadering krijgt om zulk onderzoek te doen. Ikzelf doe dit puur uit ‘liefhebberij’ en moet dus zelf al die informatie quasi alleen vergaren.’

 

Spruyt dus als ‘liefhebber’ die ocharme zonder enige ondersteuning, na een noeste dagtaak van 9 tot 17 uur, ook nog eens ’s avonds het boze Vlaams Blok moet trachten te ontmaskeren…  Maar helaas, zoals wel vaker gebeurt spreekt links de waarheid niet.

 

Op de website van een club die LINX+ heet (www.culturelecentrale.be) kan je een brochuurtje bestellen tegen het Vlaams Blok, geschreven door Marc Spruyt.  Op de website wordt Spruyt nog enkel als ‘auteur’ aangeduid, maar in het voorwoord van de brochure zelf wordt Spruyt aangeduid als ‘stafmedewerker van LINX+’.  Datzelfde LINX+ stelt zich op de website voor als ‘de cultuurorganisatie verbonden met het ABVV’.  Spruyt heeft bij LINX+ blijkbaar wel wat in de pap te brokken, want op een linkse site (http://robelders.write2me.nl) meldt hij in het gastenboek ‘dat hij de links op de website van LINX+ heeft aangepast.’  Spruyt is dus niet onafhankelijk, hij werkt voor de socialistische zuil, met name voor het ABVV.   Daar wordt hij dus betaald als stafmedewerker door de socialisten om anti-Vlaams Blok-schrijfsels te produceren, die dan onder het mom van ‘wetenschappelijke objectiviteit’ via de bevriende media (VRT, De Morgen) gepresenteerd worden. 

 

Grappig detail:  op de website van LINX+, waarvan Spruyt dus zelf zegt dat hij de links kan aanpassen, kan je bij ‘boeken en brochures’ het boek van Spruyt zelf bestellen, ‘wat het Vlaams Blok verzwijgt.’  En dat aan nauwelijks 5 euro, in plaats van de oorspronkelijke 19,78 euro!  Blijkbaar is Spruyt met een stapeltje onverkochte exemplaren blijven zitten…   

 

Bron: http://rechtsnationaal.skynetblogs.be/
12:42 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-09-04

Dilbeek = Vlaamse gemeente!

1 beeld zegt zoveel meer dan 1000 woorden!

Wij lenen onze webstek met veel plezier voor alle informatie of foto's die getuigen van de niet aflatende hardnekkigheid van vlaams nationale groeperingen om Dilbeek te vrijwaren van franstalige vervuiling.

Flamingant, vlaams-nationalist, Voorpostmilitant, VBJ er, VVB er, NV-A er ,TAKtivist, stuur uw actiefoto's naar het bekende adres vlaamsejongerendilbeek@hotmail.com en wij geven met veel plezier ruchtbaarheid aan jullie inzet. Wij wensen de onbekende Flamingant die ons deze foto stuurde alsvast te bedanken!


Omdat het kan omdat het moet .. Dilbeek Vlaams!!

Vlaamse Jongeren Dilbeek : Vlaand'ren immer trouw!!

Noot: Gelieve al uw foto's anoniem naar ons te versturen. De Vlaamse Jongeren Dilbeek hoeven het wie en wat van een actie niet te weten. De Vlaamse Jongeren Dilbeek behouden zich het recht voor om opgestuurde foto's niet te publiceren.
Belangrijk: om misverstanden uit te sluiten, gelieve ook het adres van de plaats van de actie te vermelden!
13:52 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-09-04

Wat Wals is, vals is, slaat al dood!

Union des Francophones: opkrassen!!!
 
De verfransing van Dilbeek en de uitbreiding van Brussel is een feit. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons daarbij neerleggen. In Dilbeek verenigen de Vlaamse Jongeren Dilbeek militanten van verschillende actiegroepen in 1 Vlaams front. Voorpost, Vlaams Blok Jongeren en de VVB hebben de handen in elkaar geslagen om nog massaler de Franstalige arrogantie te bekampen. Al enkele jaren is er, onder impuls van enkele Vlaamsgezinde Dilbekenaars, een steeds groter wordende gemotiveerde groep actief om het Vlaamse karakter van Dilbeek te benadrukken en te verdedigen. De Vlaamse Jongeren Dilbeek profileren zich op verschillende gebieden, zoals in de gemeenteraad en de verschillende commissies, maar ook in de wijken, op straat, onder de mensen.
De Franskiljonse vijand kan hier uiteraard niet om lachen, doch dat zal ons worst wezen! Ze mogen gerust weten dat ze in Dilbeek niet welkom zijn met hun voorstellen om van Dilbeek een tweetalige gemeente te maken en andere van deze nonsens.
De Vlaamse Jongeren Dilbeek, en al zijn bevriende groeperingen zullen blijven de Franskiljons het leven zuur maken! En ja, ze mogen gerust gaan klagen bij hun goede blauwe vriend burgemeester Platteau. Platteau, de opportunistische smurf, is eigenlijk een karikatuur van zichzelf. Hij zal het niet nalaten frans te spreken als hem dat electoraal uitkomt, maar staat wel vooraan in de kijker bij de betogingen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voor ons is hij een weke mossel, en hij zal het geweten hebben in 2006!
 
Dat we de Dilbeekse Franskiljons ergeren blijkt uit onderstaande verwijzing. Het is een webstek, gemaakt door een UF-gemeenteraadslid van Dilbeek, over het Vlaams Blok te Dilbeek. Kijk en geniet!!
 
http://membres.lycos.fr/dilbeekgb/
 
Dilbeek = Vlaamse Rand = Vlaams!!
Franskiljons, pas u aan of verhuis!! NU!!20:09 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-08-04

Verzwegen misdaden: de repressie door de Belgische Staat

Wat de Belgische Staat verzwijgt...
 
Na de Tweede Wereldoorlog speelden zich in België ongekende gruweltaferelen af. Deze taferelen worden tot op de dag van vandaag niet ontkend, maar wel volkomen doodgezwegen door de Belgische Staat. De geschiedenisboeken berichten er niet over en ook via de media hoort men zelden of nooit een woord over deze mensonterende praktijken, georaniseerd door het verzet: de repressie.
 
Op de volgende webstek vindt u enkele verhalen, geschreven door mensen die ermee te maken hadden. Merk op dat tienduizenden families deze gruwel hebben moeten ondergaan. De Belgische Staat en zijn toenmalige repressietroepen van de rijkswacht en het verzet organiseerden op grote schaal  massaverkrachtingen, plunderingen, moorden, e.d.
Veel van deze 'helden van het verzet' waren in feite notoire lafaards, die de situatie misbruikten om zich te vergrijpen aan jonge meisjes, kinderen en vrouwen, en zichzelf te bedienen door plunderingen en moorden. Ook de toenmalige krijgsauditeurs spelen hierin een schandelijke en laffe rol.
 
De verhalen die u kan lezen op onderstaande webstek zijn echt. We waarschuwen ervoor dat ze schokkend en mensonwaardig zijn.
 
De verzwegen misdaden van het Belgische regime: http://home.tiscali.be/sterikabv/tofrom03.htm...

 
De bovenstaande foto toont hoe een weerloze vrouw word vernederd en mishandeld door een 'ware held' van het verzet. Deze schurken hebben duizenden moorden en verkrachtingen op hun geweten.


20:14 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-08-04

Vlaams Jongeren Dilbeek naar IJzerwake

Op vrijdagmorgen vertrokken we vanuit Dilbeek richting Steenstrate. We zouden er meehelpen bij de opbouw van de IJzerwake, de grootste Vlaams-Nationalistische bijeenkomst in Vlaanderen.
Na onze tenten opgesteld te hebben op de camping, gingen we Diksmuide verkennen. Daar krioelde het van de militairen die deelnamen aan de '4-daagse van de IJzer'. Op een welgemeend 'België barst' van 1 van onze militanten staken er enkele van hen hun duim op. Je ziet maar; Vlaams-nationalisten vind je overal.
Rond 19u waren we uitgenodigd op braai van de Vlaams Blok Jongeren van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hiervoor danken we Jörgen Noens,de arrondissementele VBJ-voorzitter en zijn kompanen. De avond werd afgesloten met een gratis vat naar aanleiding van de verjaardag van een militant van Voorpost Kempen.
'Kempenland, aan de Dietse kroon', werd meer dan eens uit volle borst ingezet.
Zaterdagmorgen om 10u werden we verwacht op de weide van de IJzerwake. Daar wachtte ons een ganse dag noeste arbeid. Stoelen plaatsen, muziek opstellen, tenten, podia, vlaggen, ... kortom alles wat nodig was om er een geslaagde IJzerwake van te maken.
De dag werd afgesloten met de Kameraadschapsavond van Voorpost. Een volle zaal met de de nodige cantussfeer en menig glaasje gerstenat zorgde voor een opperbeste stemming tussen de talrijk aanwezig Vlaams-Nationalisten.
En dan de grote dag: zondag 22 augustus: IJZERWAKE
Het zou een onvergetelijke dag worden die nog lang zal nazinderen in de hoofden van menig vlaamsgezinde.
Meer dan 5000 personen; 1000 meer dan de vorige editie, (ter vergelijking: de IJzerbedevaart haalde slechts 2500 man vorig jaar) waren afgezakt naar Steenstrate.
De boodschappen waren duidelijk: de onmiddelijke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de stopzetting van de inquisitie tegen Vlaams-Nationalisten en de aloude, niet-aflatende eis: België Barst! en Vlaanderen Onafhankelijk!
Moe maar voldaan keerden we na de opkuis terug naar de camping. Er werd nog wat nagepraat met de vrienden, maar iedereen was zo moe van het weekend dat vroeg de wol werd opgezocht.
Maandagmorgen keerden we terug naar huis, met weer een pak vol mooie momenten die op het netvlies gebrand staan.
De conclusie van de Vlaamse Jongeren Dilbeek was duidelijk: Dilbeek is een broeinest van Vlaams-Nationalisten! Op de IJzerwake zelf waren maar liefst 32 VJD'ers aanwezig!
Volgend jaar doen we nog beter en zullen we nog beter ons best doen om de IJzerwake te maken tot wat hij is: 1 groot Vlaams-Nationalistisch alternatief!
 
Vlaanderen groot! België dood! Hou Zee!

12:54 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-08-04

Gezamenlijke uitstap naar Monsterjam

Gezamelijke uitstap Vlaams Blok Jongeren Dilbeek, Voorpost Dilbeek en Vlaamse Jongeren Dilbeek
 
Hou je van ronkende motoren, brullende uitlaten en blitse machines? Zorg dan dat je erbij bent!
Op zondag 12 september 2004 is er een gezamenlijke uitstap gepland met VBJ Dilbeek, Voorpost Dilbeek en Vlaamse Jongeren Dilbeek. naar Monsterjam te Antwerpen!
 
Dilbeek...Jongeren...Vlaams...de perfecte combinatie!

10:13 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-08-04

Persbericht Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek:

Een milieuvriendelijk Dilbeek, ook onze zorg!

Cartomills is een bedrijf,dat mits een bijzonder plan van aanleg een tiental jaren geleden, erkent is als industriegebied,maar weliswaar aansluit aan een uitgebreide woonzone in Groot-Bijgaarden.


Het dossier dat door de gemeente werd ingediend is door de de provincie aanvaard. Vreemd, omdat dit dossier wel uitlegt over welke producten het gaat,hoeveel er wordt opgeslagen,welke de gevaren zijn van die producten enz,... maar niets zegt over de manier waarop die producten opgeslagen worden, hoe de opslagruimte wordt ingericht, hoe de toevoer gebeurt, en vooral, niets vermeld over de hoeveelheid producten die reeds opgeslagen is!

Uit het dossier blijkt wel dat het bedrijf op zeer regelmatige basis overlegt met de brandweer en op basis van dit overleg een stappenplan heeft uitgewerkt, teneinde in orde te zijn met de vereisten qua brandveiligheid.Dit stappenplan is vooral gericht op de interne veiligheid, en niet op de veiligheid buiten het bedrijf. Daarenboven blijkt ook uit het verslag van de brandweer dat op dit moment de watertoevoer ontoereikend is, zelfs voor de uitbreiding!

Vlaams Blok Jongeren Dilbeek verwacht van de gemeente,alvorens een vergunning toe te kennen, ijzersterke garanties te verkrijgen van de firma,om zowel voor de werknemers, als voor de omwonenden de veiligheid te kunnen garanderen,alsook de last tot een minimum te beperken.

Met last bedoelen we geluids-licht-en geurhinder.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek stelden, bij monde van gemeenteraadslid Dirk Van Hoegaerden, de volgende vragen aan de burgemeester en schepencollege:

1) Hoeveel van dergelijke producten worden er nu reeds opgeslagen?
2) Is de brandweer en de firma voorbereid op incidenten? Welke maatregelen worden op dat moment genomen door het personeel en door de omwonenden? Moeten de omwonenden betrokken worden bij het opstellen van een rampenplan?
3) Wat gebeurt er indien
Formaldehyde vrijkomt in grote hoeveelheden?
4)
Op welke manier en in welke ruimte worden deze producten opgeslagen?
5) Hoe en met welke frequentie gebeurt de aanvoer van de opgeslagen producten?
6)
Verhoogt de geluidshinder door het plaatsen van een gasbrander?

Een hele boterham,en de burgemeester zal ons schriftelijk antwoorden.Uit de talrijke opkomst van het publiek werd zeer positief gereageerd op de dossierkennis van het Vlaams Blok.

De Vlaams Blok Jongeren Dilbeek zullen dit dossier van nabij blijven volgen en de Dilbeekse bevolking op de hoogte houden.

Voor een Vlaams en milieuvriendelijk Dilbeek, dit is ook onze bekommernis!


Joris Pison
Perswoordvoerder Vlaams Blok Jongeren Dilbeek

Meer info: vbj_dilbeek@pandora.be

15:57 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-08-04

21 augustus: kameraadschapsavond Voorpost

Op 21 augustus, op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost een kameraadschapsavond.
Deze avond is enkel op uitnodiging.
 
Voor meer info: oranje@belgacom.net
 
Met Voorpost in 't offensief!!
http://www.voorpost.org
 

13:52 Gepost door Vlaamse Jongeren Dilbeek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |